TPM- Visuotina gamybos įrangos priežiūra.

KAIZEN- Darbuotojų patobulinimų siūlymų ir įgyvendinimų sistema.

5S – Vizualus darbo vietos valdymas.

ASAICHI – Susirinkimų sistema, įmonės rodikliams valdyti.